KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır. Sorgulama sonucunda üretilen "KDV İadesi Ön Kontrol Raporu"na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının % 50'si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilir.

Mükelleflerin "Ön Kontrol Raporunda Dayalı İade Uygulaması" ndan yararlanabilmeleri için öncelikli olarak aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir;

a. En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b. Daha önce en az 3 vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c. Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç. İade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan mükelleflerin başvuruları sonrasında KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir.

(X) firması 2022/05 döneminde mal ihracatı nedeniyle 550.000 TL yüklenilen KDV hesaplamış ve KDV beyannamesinde beyan etmiştir. Şirket 2022/05 dönemi KDV iadesi ile ilgili tüm listeleri internet vergi dairesi sistemine yüklemiş ve aranılan belgeler ile YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Vergi Dairesi'ne ibraz edilmiştir. 2A İade talep dilekçesinin de sisteme girişi yapıldıktan sonra KDVİRA sistemi tarafından ön kontrol raporu oluşturulmuştur.

Ön kontrol raporu oluştuktan sonra mükellefin iade alabileceği tutarın hesaplanması şöyledir:

İADE TALEP EDİLEN TUTAR: 550.000,00 TL

ÖN KONTROL RAPORU İLE OLUMSUZLUK TESPİT EDİLEN KISIM: 50.000,00 TL

OLUMSUZ TESPİT EDİLEN KISIM SONRASI KALAN İADE TUTARI: (550.000,00 - 50.000,00=) 500.000,00 TL

ÖN KONTROL RAPORU İLE ALINABİLECEK İADE TUTARI: (500.000,00 x %50=) 250.000,00 TL

KDV iade talep edilen tutardan ön kontrol raporu ile olumsuzluk tespit edilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın % 50'sinin mevzuata göre 10 iş günü içerisinde mükelleflere nakden iade edilmesi gerekmektedir.


Yazılara Dön