Tam Tasdik Raporu

Gerek Kurumlar Vergisi Beyannameniz gerekse Gelir Vergisi Beyannameniz içindeki finansal tablolarınıza (Bilanço ve Gelir Tablosu) erişebilmek için beyannamelerinize ait PDF dosyalarını sisteme girmelisiniz.

İşleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz.