KDV İade Raporu

Mal ihracından kaynaklanan KDV İade Raporu hazırlanmaktadır: 2 adet Excel ve 2 adet PDF dosyası yüklenecektir. İsteğe bağlı veriler girildiğinde, tutanak ve raporlar tam olarak hazırlanabilecektir.

(İsteğe Bağlı) Tutanakta Bulunacak YMM Bilgilerini Girmek İçin Burayı Tıklayınız


İşleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz.

KDV İade Raporları

Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. Ancak 3065 sayılı KDV kanunun;

 • 9. maddesinde tevkifata tabii teslimler,
 • 11/1-a. maddesinde mal ve hizmet ihracatı teslimleri,
 • 11/1-b Türkiye’ de ikamet etmeyenlere yapılan teslimler,
 • 11/1-c maddesinde ihraç kayıtlı olarak yapılan teslimler,
 • 13. maddesinde deniz ve hava taşıma araçları, imal ve inşası, ithali ve bu araçlara verilen hizmetler,
 • 14. maddesinde uluslararası taşımacılık faaliyetleri,
 • 15. maddesinde diplomatik istisnalar,
 • 29. maddesinde indirimli orana tabii teslimler

KDV'ne tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye'de ödenmiş olan KDV, yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına göre mümkün olan en kısa sürede KDV iadelerinin vergi dairesinden alınması sağlanmaktadır.

KDV iadesi konusunda her türlü danışmanlık hizmeti, Yeminli Mali Müşavir ve denetim ekibi tarafından verilmekte olup, tam tasdik incelemeleri sonucunda yapılacak tasdik işlemlerinin doğruluğu açısından, alt firma incelemelerinin tespiti, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler süratle ve titizlikle yerine getirilmekte ve KDV İade Raporları düzenlenmektedir.

Bu hizmet kapsamında;

 • KDV iade dosyalarının hazırlanması ve yasal mevzuat çerçevesindeki beyannameler ile uygunluğunun kontrolü,
 • Bu beyannamelerin gerektiği taktirde düzeltme beyannamelerinin kontrolü ve onayı,
 • Yasal bir düzenleme olan karşıt incelemelerin hazırlanması ve takip edilmesi,
 • KDV iade raporunun hazırlanması,
 • KDV iade raporunun ilgili vergi birimine teslim edilmesi,
 • İlgili vergi birimi tarafından hazırlanan eksiklik yazılarının takibi ve cevaplarının verilmesi,
 • Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan işlemlerin tecil-terkini, diğer istisnalardan doğan KDV iade işlemleri de susnduğumuz hizmetler arasındadır.