Türk Vergi Rehberi - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git
Vergi programları içeren web siteleri:
VERGİ LEVHASI
Mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesi uyarınca her bir tespit için uygulanacak özel usulsüzlük cezası 2020 yılı için 350 TL olarak belirlenmiştir.
Yayınlayan Eser Sevinç - 18/5/2020
Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kağıt Ortamında Düzenlenmesi
Davacı şirket adına, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken faturayı kağıt ortamında düzenlediğinden bahisle 2014 yılı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemine ilişkindir.
Yayınlayan Eser Sevinç - 13/5/2020
Koronavirüs Bulaşısı İş Kazası veya Meslek Hastalığı Değildir
Koranavirüs (COVID-19) bulaşıcı bir hastalıktır, söz konusu pandemiye maruz kalan sigortalılar hakkında iş kazası veya meslek hastalığı hükümleri değil, normal hastalık sigortası hükümleri uygulanacaktır.
Yayınlayan Eser Sevinç - 11/5/2020
Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler
Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar aşağıda belirtilmiştir. Bankalarca gerçekleştirilen aşağıdaki fiiller, Kanunun 76/A maddesi kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar olarak kabul edilir.
Yayınlayan Eser Sevinç - 10/5/2020
YMM Eser Sevinç
Mobil : +90 533 690 74 36

SMMM Erdem Sevinç
Mobil : +90 542 598 07 71

Ofis İletişim Bilgileri
Tel  : +90 212 801 75 11
Faks: +90 212 803 91 54

Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön