Yetkili Olanlar Kimlerdir? - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi İncelemeleri
Vergi Usul Kanununa göre incelemeye yetkili olanlar şunlardır:

  • Vergi Müfettişleri
  • Vergi Müfettiş Yardımcıları
  • İlin en büyük mal memuru
  • Vergi dairesi müdürleri
  • Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında  müdür kadrolarında görev yapanlar

Vergi Usul Kanunu, inceleme yetkisini haiz olanları sınırlı olarak belirdiğinden, sayılanlar dışında hiç kimsenin vergi incelemesi yapma hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, vergi incelemesi geçirecek olmanız halinde evvela inceleme görevlilerinin kimlik ibraz etmelerinin talep edilmesi gerekmektedir. Kanun gereği, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir kimlik bulundurmak ve gittikleri yerde incelemeye başlamadan evvel bu kimliği ilgililere göstermek zorundadırlar.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön