Vergi İncelemesi - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi İncelemeleri
Vergi incelemesi, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde vergi inceleme yetkisine sahip olanlarca yapılan araştırmadır.

Vergi Usul Kanununa veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler.

Vergi daireleri, meslek mensupları tarafından verilen beyannameler yahut beyanname eklerinde vergi kanunlarına muhalefet edildiği ve bu yolla vergi kaybına sebebiyet verildiği hususuna ilişkin olarak yapılan risk analizleri sonucunda bazı emarelere ulaşırsa vergi incelemesine alınabilirsiniz.
Ancak harici olarak elde edilen veriler ile de vergisel ödevlerin yerine getirilmediği hususunda vergi idaresinin tespitte bulunması halinde vergi incelemesi başlatılabilir.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön