Vergi İncelemesi Süresi - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi İncelemeleri
Vergi incelemesine yetkili olanlarca incelemeye alınmanız halinde hangi tür incelemeye alındığınız önemli olup, incelemenin ne kadar süreceği de incelemenin türüne göre değişmektedir.

Bu anlamda iki tür vergi incelemesi ile karşılaşılabilir. Bunlar “tam inceleme” ve “sınırlı/kısa inceleme”dir.

Tam inceleme; mükellefin her türlü iş ve işlemlerini kapsayacak şekilde yapılan incelemedir. Bu anlamda tüm kazanç unsurları, tabi olunan vergilere ilişkin durum, birden fazla vergilendirme dönemi tam incelemenin konusuna dahildir.

Sınırlı/kısa inceleme; vergi matrahını oluşturan unsurların birinin veya birkaçının sadece belli bir yönden incelenmesi anlamına gelir.

İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla 1 yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla 6 ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir ve altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından incelemenin bitirilememe nedenleri yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler vergi incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. Tarh zamanaşımı süresinin durmasına ilişkin hükümler saklıdır.

Uygulamada “karşıt inceleme” olarak adlandırılan bir inceleme türü daha mevcut olup, mükellefin bizatihi kendi vergisel ödevlerine ilişkin olarak yapılan inceleme değildir. Vergisel ödevlerini yerine getirmediği iddiasıyla incelemeye alınan başka bir mükellefin ilişkiye girdiği diğer mükellefler nezdinde, gerçekte incelemeye alınan mükellefin durumunun tespitine yönelik olarak yapılan incelemeye karşıt inceleme adı verilir. Karşıt incelemeye alınmanız halinde tarhiyat ya da cezai müeyyide ile karşılaşılması söz konusu olmasa da, karşıt inceleme esnasında vergisel ödevlerinizi yerine getirmediğinize yönelik emarelere ulaşılması halinde haricen sizin için de vergi incelemesi başlatılabileceğini unutmayınız.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön