Tam Tasdik - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Tam Tasdik

eYMM.info > Diğer
Tam tasdik denetimleri 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğ bazında yaptığı düzenlemeler kapsamında 1995 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tam tasdik incelemeleriyle; şirketlerin hesapları ve mali tabloları kontrol edilerek, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılmaktadır. Öte yandan tam tasdik denetimi yaptıran şirketler açısından, devletin denetim alanındaki yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tam tasdik denetimi ve düzenledikleri tam tasdik raporuyla şirketlerin kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluğu konusunda devlete güvence vermektedir.

Tam tasdik hizmetlerimiz kapsamında, şirketlerde ortaya çıkması muhtemel vergisel risklerin önceden tespit edilmesini ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir denetimden önce, söz konusu risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra denetimler esnasında şirketlerin vergisel avantaj sağlayabileceği durumları da tespit ederek, bu olanakları şirket yöneticilerinin bilgilerine sunmaktayız.

Tam tasdik hizmeti Maliye İdaresi tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları azaltmaktadır. Ayrıca, Vergi Müfettişlerince tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri açıklanmıştır.

Tam tasdik raporlarının Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekindeki mali tablolar üzerinden düzenlenebilmesi amacıyla hazırlanan web sitesi www.vergi.org'da, tam tasdik raporlarınızı kurumlar vergisi beyannamesine ait pdf dosyalarının sisteme girilmesi ile kolayca elde edebilirsiniz.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu yaratmaktadır. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetimine sunulan vergi planlama fırsatları  tasdik hizmetinin yarattığı bir katma değerdir.
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön