Kredi Kartı Ödemeleri - Eser Sevinç

Atatürk
İçeriğe git

Kredi Kartı Ödemeleri

E-Ticaret
Vergi borçları ve cezalar kredi kartıyla ödenebilecek aşamaya gelmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı, kredi kartıyla ödemeyi ilk aşamada Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezaları ile köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezaları için uygulamaya koydu.

Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezaları ile köprü ve otoyollardan kaçak geçenlere kesilen cezalar, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet sitesinden kredi kartıyla ödenebilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanarak, bazı kamu alacaklarının kredi kartıyla tahsiline başladı.

Vergi ve cezaların kredi kartıyla ödenmesi için vergi tahsil anlaşması bulunan bankaların bir bölümüyle protokoller imzalandı. Gelir İdaresi Başkanlığının Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Finansbank ve HSBC Bank ile gerçekleştirdiği protokoller ile motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları ve erişme kontrollü karayollarından kaçak geçiş yapanlara uygulanan geçiş ücreti ve idari para cezalarının kredi kartıyla ödenmesine imkan getirildi. Bankalarla yapılan protokollerin ardından bankalarca kredi kartlı tahsilat işlemlerine başladı. Oluşturulan sistemde vadesi geçmemiş vergi ve cezaların yanı sıra, vadesi geçen motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve idari para cezaları da faizleriyle birlikte herhangi bir dönem sınırlamasına tabi olmaksızın ödenebilecektir. Kredi kartıyla ödeme, sadece internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Elektronik ortamda kredi kartıyla vergi ve ceza ödemek isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın "gib.gov.tr" isimli internet sitesine girerek, sayfadan "Kredi Kartı ile Ödeme" başlıklı bölümü tıklayacak, "Motorlu Taşıt Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" sayfasına ulaşılacak, sayfadaki plaka, TC kimlik ve Vergi kimlik numarası ile tescil tarihi bölümleri doldurulacak, burada aracın plaka numarası bitişik olarak yazılacak, gerçek kişiler TC kimlik numarasını, tüzel kişiler ise vergi numarasını sisteme girecek, aracın tescil tarihi bilgileri de gün, ay ve yıl olarak belirtilecek, daha sonra da "Sorgula" tuşuna basmak suretiyle taşıtla ilgili bilgilerin olduğu sayfaya erişilecektir. Bu bölümde ise mükelleflerin karşısına "Motorlu Taşıtlar Vergisi" ya da "Ceza Bilgileri" butonları çıkacak, mükellef yapacağı ödemeye uygun butona basacak ve karşısına gelen listeden ödenmek istenen vergi ve ceza tutarlarını işaretleyece, daha sonra da kredi kartı bilgilerini girerek, ödeme işlemini gerçekleştirecektir.
Bu işlemin ardından isteyen mükellefler, ödemeye ilişkin "İnternet Vergi Dairesi Ödeme Alındısı"nı yazıcıdan çıkarabilecek, yapılan ödemeler, anında mükellefin vergi dairesi kayıtlarına işlenecek, ayrıca, bilgisayar çıktısı, mükelleflerin talebi halinde vergi dairesince de onaylanabilecektir.

Ödeme, "Kredi Kartı ile Ödeme Bilgisi"sorgulama bölümünden de sorgulanabilecek, buradan da çıktı alınabilecek, yapılan ödeme, banka tarafından kişinin kredi kartı hesabına yansıtılıp, hesap özeti ile de kendisine gönderilecek, bu arada, mükellefler, ceza bilgilerini sorguladıklarında, ödemek istedikleri herhangi bir trafik cezasına sistemde ulaşamıyorsa, ellerindeki mevcut ceza tutanağını kullanarak, "Beyanlı Trafik Cezası Ödeme" butonuna basarak, gerekli ödeme adımlarını takip ederek, ödeme işlemini yapabilecektir. Kredi kartı ile vergi ve ceza ödenmesinde "SD Secure" güvenlik altyapısı kullanılıyor olmasından dolayı güvenlik endişesi bulunmamaktadır.

Sorgulama hizmeti, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin bağlı olduğu e-vdo ve vdo’lu vergi dairelerince veriliyor. Kredi kartıyla ödeme hizmeti de e-vdo’lu vergi dairelerince sağlanıyor.

BANKANIN KREDİ KARTLARI KULLANILACAK
Vergi ve cezaların kredi kartıyla ödenmesi işlemi için 9 banka ile protokol yapıldı. Bu bankalardan Akbank ve Garanti Bankası, "Kredi Tartıyla Tahsilat Sistemine" entegre oldu. Bu şekilde Axess ve Bonus kredi kartlarıyla ödeme başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile protokol yapan Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Finansbank ve HSBC Bank’ın entegrasyon çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ve bu bankaların kredi kartlarıyla da tahsilata geçilecektir.

Eser Sevinç
Yeminli Mali Müşavir
İçeriğe dön