KDV İade Taleplerinde Kayda Değer Artış Olan Mükelleflerin İadeleri - Eser Sevinç

Atatürk
İçeriğe git

KDV İade Taleplerinde Kayda Değer Artış Olan Mükelleflerin İadeleri

eYMM.info > Diğer > KDV İadeleri
KDV İade Taleplerinde Kayda Değer Artış Olan Mükelleflerin İadeleri

 
İlk defa KDV iadesi alacak olan mükellefler ile iade taleplerinde kayda değer bir artış olan mükelleflerin iade talepleri vergi dairesince yapılacak yoklama ve değerlendirme sonunda yerine getirilir. Bu mükellefler Yeminli Mali Müşavir aracılığı ile rapor ile başvurmuş olsalar dahi, yoklama ve değerlendirme işleminden önce vergi iadelerini alamazlar.

 
Yoklama ve değerlendirme işlemi vergi dairelerince 30 günü geçmemek üzere ivedilikle tamamlanır. İmalatçı niteliğindeki mükelleflerin iade işlemleri yapılmadan önce, ilgili vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığında oluşturulacak 3 kişilik bir ekip ile birlikte şirketin işyerine gidilmek suretiyle yerinde inceleme yapılır. Mükellefin yurt dışına gönderdiği malları üretecek kapasiteye sahip olup olmadığı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı ve makine parkı konularında denetimler yapılarak yoklama tutanağına geçirilir.

 
Yapılan yoklama işleminden sonra, tutanaklardaki bilgiler vergi dairesi müdürü tarafından incelenir. Mükellefin işletme kapasitesi ile iş hacmi arasında uyumsuzluk yoksa, vergi dairesi müdürü tarafından varsa, YMM raporu işlemiekonularak, iade işlemi gerçekleştirilir.
İçeriğe dön