İnteraktif Vergi Dairesi - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

İnteraktif Vergi Dairesi

eYMM.info > Diğer
İnteraktif Vergi Dairesinden edinebileceğiniz hizmetler için tıklayınız:
 • İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi verilmesi,
 • Harç ve değerli dağıt bedeli iade talebinde bulunulması,
 • Eczane bilgi formu talebinde bulunulması,
 • Bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özetinin onayı talebinde bulunulması,
 • Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıt vergisi istisna talebinde bulunulması,
 • Hisse devrine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Unvan değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Yönetici değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Ek faaliyete başladığına ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Faaliyet konusu değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Kesinti bulunmayan cari dönem için muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
 • 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında ödenmesi gereken hazine payına ilişkin özelge talebinde bulunulması,
 • Meslek mensupları ile imzalanan ve geçerli olan e-beyanname sözleşme listelerinin görüntülenmesi ve iptali,
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuru sonucuna erişim ve tecil taksit ödemesinde bulunulması,
 • Ödeme emri sorgulaması yapılması ve mal bildiriminde bulunulması,
 • Emanette yer alan tutarlar için iade/mahsup talebinde bulunulması,
 • Yönetici ve ortaklık bilgilerinin görüntülenmesi,
 • Gelen evrak bilgilerine erişim sağlanması,
 • Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin sorgulanması,
 • Belge basım bilgilerinin sorgulanması,
 • Ödeme ve alındı sorgulanması,
 • Hazır beyan sistemine erişim,
 • Vergi türü değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Kasko değerine göre MTV düzeltme talebinde bulunulması,
 • İletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Sermaye artırımına ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Engelli vergi indirimi başvurusunda bulunulması,
 • Mukimlik belgesi talebinde bulunulması,
 • Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması talebinde bulunulması,
 • Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulmasına ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması talebinde bulunulması,
 • Adınıza düzenlenen e-Arşiv faturalarının sorgulanması,
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi,
 • Defter beyan sistemine erişim,
 • Satış hasılatı bilgi formu talebinde bulunulması,
 • Şirketlerdeki ortaklık ve yöneticilik bilgilerinin sorgulanması,
 • Araç bilgilerinin sorgulanması,
 • Plastik poşet beyan sistemine erişim,
 • İkale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi.
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön