İncelemenin Başlaması - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi İncelemeleri
Vergi incelemesi, inceleme elemanının görev yaptığı birimde düzenlenip inceleme elemanına tebliğ edilen görevlendirme yazısı ile başlar.

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde incelemeye başlanılamaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir. İlgili birim, incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla on beş gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da verebilir. Şayet inceleme elemanı belirtilen süre içerisinde incelemeye başlamaz yahut ek süre almazsa veya inceleme görevi başka bir inceleme elemanına verilmezse, görevlendirme yazısına istinaden incelemeye alınmanız hukuka aykırıdır. Bu sebeple, vergi incelemesine alınmanız halinde evvela görevlendirme yazısına bakmanız, ilgili sürelerin geçmiş olduğunu tespit etmeniz halinde bunu inceleme elemanına bildirmeniz ve inceleme yapılamayacağını hatırlatmanız gerekir.

İnceleme elemanı tarafından buna rağmen inceleme yapılmasına devam edileceği bildirilecek olursa, bu durum, incelemeye başlama tutanağına geçirilmelidir. İlgili hususların hukuka uygun olması halinde evvela, incelemeye yetkili olanlar, mükellef avukata incelemenin konusunu ve sebebini açık olarak anlatmak zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin akabinde “incelemeye başlama tutanağı” düzenlenir. Vergi incelemesi ister mükellefin iş yerinde isterse de dairede yapılsın, incelemeye başlama tutanağı düzenlenmek ve bir sureti nezdinde inceleme yapılan mükellefe verilmek zorundadır.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön