Hizmetlerimiz - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
 • Kurumlar Vergisi Matrahı Denetimi ve Tasdiki (Tam Tasdik): Uygulama ilkeleri 3568 Sayılı Kanunla belirlenen tam tasdik hizmeti Maliye İdaresi’ne kurumlar vergisi matrahının doğru beyan edildiğinin teyidi, şirket hesaplarının vergi kanunlarına uygunluğunun denetimini kapsar. Bu hizmet, şirketinize olası bir vergi denetiminde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi anlamında güven sağlamaktadır.
 • Diğer Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz: Şirketinizin vergi avantajlarından faydalanabilmesi veya diğer konularda ilgili ihtiyaç duyabileceği işlemleri, Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeniz gerekebilir. Bu kapsamda sunduğumuz tasdik hizmetleri aşağıdaki gibidir:
     • Sermayenin ödendiğine veya iç kaynaklardan sermaye artışına ilişkin tespit raporu,
     • Ar-Ge ve Tasarım merkezi raporları,
     • Kurumlar Vergisinden İstisna kazançlara ilişkin tasdik raporları,
     • Diğer özel amaçlı tasdik raporları.
 • Dolaylı Vergiler Tasdik Hizmetlerimiz:
   • KDV İadesi Tasdik Raporu,
   • ÖTV Tasdik Raporu.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön