Hazır Bulunacaklar - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi İncelemeleri
Vergi incelemesine alınmış olmanız halinde, yetkili kişilerin, inceleme esnasında yapacağınız görüşmelere eşlik etmeleri mümkündür.

Bu kişiler aşağıda belirtilmiştir;
  • Defter ve kayıtlarınızla ilgili olan yetkili serbest muhasebeci mali  müşavir,
  • Defter ve kayıtlarınızla ilgili olan yeminli mali müşavir,
  • Temsil ve ilzama yetkili olan bir kişi.

İnceleme elemanı tarafından bu kişilerin inceleme esnasında bulunmalarını engelleme imkanı yoktur. İlgili kişiler de incelemede hazır bulunup gerekli hususların tutanağa geçirilmesini sağlayabilirler. İnceleme esnasında bu kişilerin yanınızda bulunması görüşmelere eşlik etmeleri yararlı olacaktır
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön