Gün Işığında TMSF - Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
İçeriğe git

Gün Işığında TMSF

“GÜNIŞIĞINDA TMSF” PANELİ
 
 

İstanbul Barosu Bankacılık ve Finansal Kurumlar Komisyonu tarafından Finans Hukuku ve Sorunları konulu dizinin dördüncü paneli olarak düzenlenen “Günışığında TMSF” Paneli,
2 – 3 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu BS2 Salonunda yapıldı.
 
Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Kazım Kolcuoğlu, ağır bir bunalım yaşanmasına ve bunca deneyimlere karşın bankacılık ve finans alanında hukuksuzlukların devam ettiğini söyledi.
 
Bir Başbakanın, iş adamlarının finans sorunlarını kendi kuracakları bankalarla çözebileceklerine ilişkin icazeti üzerine ülkemizde 40’a yakın banka kurulduğunu belirten Kolcuoğlu, geleceği düşünmeden, gerekli önlemleri almadan yapılan bu düzenlemenin pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini anlattı.
 
Bu yanlış uygulamayı önlemeye yönelik olarak yapılan düzenlemede de hukuka uygunluk aramaya çalıştıklarını kaydeden Av. Kazım Kolcuoğlu, İstanbul Barosu olarak bu konunun üzerinde ısrarla durduklarını, bankacılık yasası değişiklikleri konusundaki hukuksuzlukları ve yanlışlıkları anlatmaya çalıştıklarını, hatta bu konudaki baro görüşünü kitaplaştırarak ilgili yerlere gönderdiklerini bildirdi.
 
Buna karşın Bankacılık Yasasının yanlışlıklarla dolu olarak çıktığını belirten Kolcuoğlu, “Ne yazık ki Türkiye’de banka hortumcularıyla işbirliği korkusu içinde ne Cumhurbaşkanımız, ne de ana muhalefet partisi bu yasayı Anayasa Mahkemesine götürüp bu yasanın denetlenmesini sağlayamadı” dedi.
 
Kolcuoğlu, toplantıyı düzenleyen Bankacılık ve Finansal Kurumlar Komisyonuna özverili ve yararlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.   
 
Bankacılık ve Finansal Kurumlar Komisyonu Başkanı Av. İsmail Altay da konuşmasında komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
 
Finans dünyasındaki sorunları araştırmak ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Altay, gündemde faktoring ve leasing hukukuna ilişkin bir taslağın bulunduğunu, taslağın BDDK sitesinde yayınlandığını ve bu konudaki çalışmalara da başladıklarını bildirdi.  
 
2 gün süren panelin oturumlarını da yöneten Av. İsmail Altay, ilk gün birinci oturumda “Türkiye’de Tasarruf Mevduatı Sigortası’nın Tarihçesi ve Neden TMSF’ye İhtiyaç Duyuldu?” konulu bir sunum yaptı. Daha sonra Fon Başkan Yardımcısı Vekili ve TMSF Sigorta ve Risk İzleme Dairesi Başkanı görevlerini sürdürmekte olan Dr. Rıdvan ÇABUKELDünyada Mevduat Sigortacılığının Rolü ve TMSF Uygulaması”,  Bilkent Üniversitesi Hukuk Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erden KUNTALP “Bankaların Denetim ve Gözetiminde TMSF’ye Yüklenen Görev”,  TMSF Hukuk Dairesi Eski Başkanı, BDDK ve TMSF Başkanlıklarının Eski Hukuk Danışmanı ve İstanbul Barosu üyesi Av. Dr. Yaşar ALICI “TMSF’nin Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalara ve Fon Bankalarına İlişkin Görev ve Yetkileri” konulu bildiriler sundular.
 
2. Oturum saat 14.00’de başladı. TMSF Tahsilât Dairesi Eski Bşk. Yrd. ve İstanbul Barosu üyesi Av. F.Volkan BİLGEHAN “Fon Bankalarının Alacaklarının TMSF Tarafından Devir ve Temlikinde Yaşanan Sorunlar”,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. İl Han ÖZAY “Efsunlu Yasa” ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ adına Av. Hamiyet Arıkan Emredici Hükümlere Aykırılık konuları üzerinde durdular.
 
Günün son oturumu saat 16.30’da başladı. Bu oturumda İstanbul Barosu Üyesi Av. M. Saim DİKİCİ “Fon’a İntikal Eden Bankanın İştirak Şirketlerinin Tespiti, TMSF Tarafından Yönetici Atanması ve Bu Konularla İlgili Uygulamada Yaşanan Hukuki Sorunlar”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi YASAMANTMSF’ye Devredilen Bankaların ve İştiraklerinin Hâkim Ortak Dışındaki Pay Sahiplerinin Haklarıve TMSF Tasfiye Dairesi Eski Grup Başkanı ve İstanbul Barosu üyesi Av. Serhat GÜLER “Teoride ve Uygulamada Fon Bankalarının Tasfiyesi ve Karşılaşılan Sorunlarkonulu sunumlar yaptılar.
 
3. Şubat 2008 tarihinde saat 10.30’da başlayan 4. Oturumda Fon Alacaklarının Tahsili Yöntemleri inceleni. TMSF Tahsilât Dairesi Eski Daire Başkan Yardımcısı ve Yeminli Mali Müşavir Eser SEVİNÇ 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip ve Tahsil Yetkilerinin TMSF Tarafından Kullanılması ve Bu Bağlamda Fon’un Görev ve Yetkileri; Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Fon Alacaklarının Dava ve İcra Yoluyla Takip ve Tahsilinde İcra-İflas Kanunu Hükümlerine Getirilen İstisnalar (Bankacılık K. md. 138)”; Marmara Üniversitesi Hukuk Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Tasarrufun İptali Davaları Bakımından İcra İflas Kanununu ve Bankacılık Kanunu madde137’nin İspat Sorununa Yönelik Hükümleri Hakkında Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder YILMAZ daFaaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflası ve Tasfiyesine İlişkin Yönetmelik ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz ATALAY Bankaların ve Yöneticilerinin İflasıkonularını ele aldılar.
 
Panelin 5. ve son oturumu saat 14.30’da başladı ve bu oturumda TMSF’nin Ceza Hukuku Uygulamaları ele alındı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İ. Süheyl DONAY “Bankacılık Yasasında Düzenlenen Suçlara Genel Bakış”; Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut KOCA Bankacılık Kanununda Düzenlenen Zimmet Suçu”; İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU Bilgi ve Belge Vermeme, Denetim Görevlilerini Engelleme Suçu”  ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Bankaların ve Bankacılık Faaliyetlerinin Kara Para Aklama İle İlişkisi konulu bildiriler sundular.
 
Oturum sonlarında konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladılar.Ayrıca her oturum sonunda konuşmacılara Bankacılık ve Finansal Kurumlar Komisyon Başkanı Av.İsmail ALTAY tarafından  plaket takdim edildi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. YMM .Net
Eser Sevinç
Yeminli Mali Müşavir
Maslak 1453 T4 Bl. No:207 Maslak Sarıyer İstanbul
Tel : +90 212 231 13 00 Faks: +90 212 231 13 34
İçeriğe dön | Ana menüye dön