eYMM Tasdik Raporu İşlemleri - Eser Sevinç

Atatürk
İçeriğe git

eYMM Tasdik Raporu İşlemleri

Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamalar dikkate alınarak, 2019 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ertelenmiş, ayrıca 26/3/2020 tarih ve YMM/2020-1 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri” ile ilgili mevzuat çerçevesinde belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri uzatılmıştır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde; yeminli mali müşavirlerce 2019 yılına ilişkin olarak düzenlenecek tam tasdik raporlarının teslim sürelerine dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 03.07.2020 tarih ve 75280 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, 2019 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.
İçeriğe dön