eYMM KDV İadesi Raporu İşlemleri - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

eYMM KDV İadesi Raporu İşlemleri

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hakkında 13.11.2019 tarihinde yayımlanan 1 Sıra No.lu Sirkü ile “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15.11.2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilebileceği, 01.04.2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilebileceği belirtilmiştir.

e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarında 301-Mal İhracatı Tablo Formatı ve Belge Yükleme Formatı olmak üzere 2 ayrı yöntem bulunmakta olup, mevcut durumda 301/Mal İhracatı İstisnası iadelerine ilişkin düzenlenecek raporlar, söz konusu yöntemlerden herhangi birisi tercih edilerek elektronik ortamda gönderilebilmektedir.

01.04.2020 tarihi itibariyle uygulamaya aynı şekilde devam edilecek olup 301/Mal İhracatı İstisnası iadelerine ilişkin düzenlenecek raporlar 301/Mal İhracatı Tablo Formatı veya Belge Yükleme Formatından herhangi biri seçilerek düzenlenebilecektir.
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön