Vergi incelemeleri ve Matrah artırımı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Vergi incelemeleri ve Matrah artırımı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: vergiaffı
18 mayıs 2018 tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımının durumu nedir?

  1. 7143 sayılı Kanunun 5. Madde hükmüne göre ve 1 seri nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre; matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (18 Mayıs 2018) önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.
  2. Ancak 18 Mayıs 2018 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar tamamlanamaması hâlinde; mükelleflerin başvuru süresinin sonuna kadar (31 Ağustos 2018) matrah ve vergi artırımında bulunmuş olmaları şartıyla, 31 Temmuz 2018 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapılmayacağından, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilmeyecektir.
  3. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyeceklerdir. Bununla birlikte, söz konusu inceleme ve takdir işlemleri 31 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılırsa ve mükellef inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunmuş ise inceleme ve takdir sonucunda bulunan matrah farkı ile mükellefin artırımda bulunduğu matrah tutarı karşılaştırılır.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content