muhtasar - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Adres Kodu Öğrenme ve Doğrulama

Adres kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır. 1 Mart 2013'den itibaren zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde ve Muhtasar Beyannamelerin doldurulması vb. işlemlerinde kullanılmaya başlandı.
Eser Sevinç | 22/8/2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi için düzenlenen beyannamedir.
Eser Sevinç | 18/1/2018
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön