Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kanuni temsilcinin kamu borcu sorumluluğu

6183 sayılı Kanunun Mükerrer 35’inci maddesinde kanuni temsilcilerin sorumluluğu düzenlenmiş; tüzel kişilerden kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen amme alacağı kanuni temsilcilerin kişisel mal varlıklarından tahsil edilecektir.
Eser Sevinç | 13/9/2013
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön