Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İşi terk eden vergi mükellefleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, resen terk ettirilen mükellefleri sorgulama imkanı getirmiştir: Mükellefler, iş yapacağı kişi ya da şirketlerin resen terk ettirilen mükellefler arasında olup olmadıklarını sorgulayabileceklerdir.
Eser Sevinç | 3/3/2014

Mart Ayı Genel Kurul Ayı

6102 Sayılı TTK uyarınca işletmeler hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar olağan genel kurullarını yapmak zorundadır.
Eser Sevinç | 28/2/2014

Sermayelerini Asgari Sermaye Tutarına Çıkarmayıp Münfesih Olan Şirketler ile İlgili Açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, sermayelerini 14 Şubat 2014′e kadar arttırmadıkları için münfesih duruma düşen şirketlere son bir fırsat sunduklarını açıkladı. Yazıcı, şirketlere tebligat yapılarak faaliyete devam etmek isteyip istemediğinin sorulacağını ve durumunu gözden geçirmesi için 2 ay süre tanınacağını bildirdi.
Eser Sevinç | 26/2/2014

Yıllık Faaliyet Raporları

Şirketlerin finansal durumu ile finansal performansının genel özellikleri ve karşı karşıya olduğu temel riskler yıllık faaliyet raporunda değerlendirilir. Şirketin finansal durumuna ilişkin değerlendirmeler de finansal tablolara dayanır.
Eser Sevinç | 26/2/2014

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Eser Sevinç | 18/2/2014

Mesken Kira Gelirinin Vergilendirilmesinde İstisnalar

94.000 TL tutarı hesaplanırken, vergi sonrası rakamlar değil vergi öncesi yani brüt rakamlar dikkate alınacaktır. Ayrıca, bu tutarın tespitinde, sayılan bu kazanç ve iratların beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazanç ve iratlara herhangi bir istisna uygulanıp uygulanmamasının da vergilendirme açısından bir önemi yoktur.
Eser Sevinç | 10/2/2014

Ticaret Unvanının Oluşturulması

Limited, Anonim ve Kooperatif şirketler, işletmelerinin ne işle uğraştığı gösterilmek ve diğer yasal gereklilikler yerine getirilmek şartıyla ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. Bunların unvanlarında (Limited şirket), (Anonim şirket) ve (Kooperatif) kelimelerinin bulunması şarttır.
Eser Sevinç | 31/1/2014

Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık

Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu, şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Bu nedenle, sermaye şirketlerinden alacaklı konumda olan 3. kişiler şirketten olan alacaklarını, şirketin malvarlığının yetersizliği nedeniyle tahsil edemezlerse, ortakların kişisel mal varlıkları ile bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Eser Sevinç | 21/1/2014

Arsa Karşılığı İnşaat İşleri

Arsa sahipleri ile inşaatın yapımını üstlenen müteahhit arasındaki arsanın devri ve yapılan inşaatın maliyeti ile bölüşülecek karın saptanması ve yükümlülüklerinin vergisel açıdan irdelenmesi yazımız konusunu oluşturmaktadır.
Eser Sevinç | 20/1/2014
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön