SGK elektronik tebligat sistemi - Yazılarımız - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git

SGK elektronik tebligat sistemi

YMM.Net
Yayınlayan içinde SGK ·
Tags: SGKETebligatBaşvuruEkranı
SGK E-Tebligat Sistemi Başvuru Ekranı

SGK elektronik tebligat sistemi, 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir.
•    4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescilli işyeri olanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacaklar.
•    İşverenler dışında kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabileceklerdir.

SGK elektronik tebligat sistemine girişi zorunlu olan ve tescilli işyeri dosyası olan işverenlerin;
•    31 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.
•    İlk defa tescil edilen işyerlerinin en geç tescil tarihini takip eden ay başından başlamak üzere 3 ay içerisinde sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup Sosyal Güvenlik Kurumu'nda elden herhangi bir başvuru alınmayacaktır. E-devlet sisteminde SGK-elektronik tebligat başvuru formunu doldurarak tebligat sistemine kayıt yapılmaktadır.

Başvuru aşamaları:
•    E-devlet e-tebligat SGKbaşvuru ekranına giriş yapınız: E-devlet SGK tebligat başvurusu ekranı.
•    Uygulamaya girdikten sonra YENİ BAŞVURU tıklayınız
•    Açılan ekranda BAŞVUR diyerek SGK e-tebligat giriş işleminizi tamamlayınız.


YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön