02/2020 - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git
Transfer fiyatlandırma uygulamasında ilişkili kişi tanımı değişirken raporlama konusunda OECD BEPS 13 eylem planı dikkate alındı: 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da, transfer fiyatlandırması konusunda düzenleme yapıldı.
Eser Sevinç | 28/2/2020
2019 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan % 12,02 oranı dikkate alınacaktır.
Eser Sevinç | 28/2/2020
Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Tahakkuk Edecek Vergi ve/veya Cezalar Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, tahakkuk edecek vergi ve/veya cezaların hesaplanmasında istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı dikkate alınacaktır.
Eser Sevinç | 21/2/2020
1453 Maslak Mah.
T4a Bl. No:73
Maslak Sarıyer İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön