09/2018 - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content
2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.), artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır.
Eser Sevinç | 6/9/2018
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) kapsamında, gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.
Eser Sevinç | 5/9/2018
Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı.
Eser Sevinç | 4/9/2018
The Turkish Cabinet released a decree on January 25, 2018 to restrict foreign exchange loans. As of May 2, 2018, the use of foreign currency loans from abroad has fallen under the conditions of foreign exchange income.
Eser Sevinç | 4/9/2018
İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre sınırı da dahil esasları düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ yayımlandı.
Eser Sevinç | 4/9/2018
Şirketlerin, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca denetime tabi olup olmadıklarını sorgulayabilecekleri sistem kullanıma açılmıştır. Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2018 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir.
Eser Sevinç | 3/9/2018
Back to content