İzaha Davet - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

İzaha Davet

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: izahadavetvergiincelemesi
9 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlan 6728 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesi “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmişti.

İzaha davet; verginin ziyaa (kayba) uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi anlamına gelmektedir. Bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.

30 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 519 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle; ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merci, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan izahın değerlendirme süresi, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 30 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren bu Tebliğ ile konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan (RG: 25.07.2017) 482 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön