İkale Sözleşmeleri ve Gelir Vergisi - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

İkale Sözleşmeleri ve Gelir Vergisi

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: ikaletazminatücretstopaj
İkale sözleşmesi, işçi ve işverenin yapacakları bir anlaşmayla, mevcut iş ve çalışma ilişkisini ve dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmesini sona  erdirme anlaşmasına denilmektedir.

İş sözleşmesi ikale sözleşmesi ile sona erdirildiğinde, işçiye kıdem tazminatı karşılığı, ihbar tazminatı karşılığı ve işsizlik tazminatı karşılığı ve kararlaştırılmışsa, ilave maaş karşılığı ödeme yapılmaktadır. Bu maaş karşılığı miktarı 2 maaş ile 12 maaş arasında değişmektedir.

Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi değilken, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı ve maaş karşılığı yapılan ödemelerden ücretin bir unsuru olarak değerlendirilmek suretiyle gelir vergisi (Stopaj) kesintisi yapılmaktadır.

İkale sözleşmesinde, işçiye yasal bir zorunluluk olmaksızın yapılan ödemeler ücret niteliğinden değil, tazminat niteliğindedir. Gelir Vergisi Kanununa göre de, işsizlik sebepleriyle verilen tazminatlar ve yapılan yardımlar, vergiden müstesnadır; kesinti yapılamaz.(GVK Md. 23-25) Danıştay'ın da bu yönce verdiği bir kararı mevcuttur. (Emsal Karar: DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2014/3676 K. 2016/4376 T. 13.12.2016)

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content