Bankalarca Yapılan Tevkifat Oranları Değişti - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Bankalarca Yapılan Tevkifat Oranları Değişti

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: tevkifatbankamevduatkatılımfaizkarpayı
Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı.

31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları düşürülmüş,

- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları bazı vadeler için yükseltilmiştir.

Buna göre;

- Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından vadesine göre % 20, % 16 ve % 13 oranlarında,

- TL mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen TL kâr payları üzerinden ise vadesine göre % 5, % 3 ve % 0 oranlarında,

tevkifat yapılacaktır.

Yeni tevkifat oranları, 31 Ağustos 2018 tarhinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve aynı tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacaktır.Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content