2019 Yılı KDV İadeleri - Yazılarımız - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git

2019 Yılı KDV İadeleri

YMM.Net
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDViadeYüklenilenİndirilebilir
2019 Yılı KDV İadeleri

KDV Kanunu’nun 32’nci maddesinde yapılan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişikliğe göre; Kanun’un 11, 13, 14, 15 ile (17/4-s) maddesi uyarınca vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili faturalarda gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV, istisna işlemlerin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, iade edilebilecektir.

2019 takvim yılında gerçekleşen tam istisna niteliğindeki işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar talep edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra iade talebinde bulunulması mümkün değildir.

İade talebinde bulunacak mükelleflerin, en geç istisna işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerindeki istisnaya ilişkin “Yüklenilen KDV” sütununu doldurmaları ve yine en geç bu süre içinde ekinde iade talepleri için Tebliğ’in ilgili bölümlerinde sayılan belgelerin yer aldığı (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) “Standart İade Talep Dilekçesi” ile vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

2019 takvim yılında tam istisna kapsamında işlemleri bulunan ve bu işlemler nedeniyle yüklenmiş oldukları vergileri için iade talebinde bulunmayı planlayan mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar aşağıdaki şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir:
• KDV beyannamelerinin ilgili satırına bugüne kadar herhangi bir rakam yazılmamış olması durumunda 31 Aralık 2021 tarihine kadar düzeltme beyannamesi verilerek istisna işlemlerinin beyan edildiği satıra iade tutarı yazılmalıdır.
• İade talebinde bulunulacak her bir istisna türü için Tebliğin ilgili bölümünde belirlenmiş olan iade talebinde aranacak belgeler (İndirim KDV Listesi, Yüklenim Listesi, Satış Fatura Listesi, İhracat Listesi vb.) aynı süre içerisinde eksiksiz olarak elektronik ortamda vergi dairesine sunulmalıdır.
• İadesi talep edilen tutarın tamamını kapsayan “Standart İade Talep Dilekçesi” 31 Aralık 2021 tarihine kadar internet vergi dairesi sistemine girilmelidir.
• Teminat ile talep edilen iadelerde ise teminatın da aynı süre içerisinde Vergi Dairesine verilmesi gerekir.
Tebliğ’in ilgili bölümlerinde aranan belgelerin, süresinde ibraz edilmekle birlikte bu belgelerin muhteviyatında eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu düzenlemelere göre 2019 takvim yılında gerçekleşen tam istisna işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacakları ilgili olarak;
• KDV iade alacak tutarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar KDV beyannamelerin ilgili satırına yazılmamış olması,
• Beyannamelere yazılmış ve standart iade talep dilekçesi verilmiş olmakla birlikte her bir istisna işlem türü için Tebliğin ilgili bölümlerinde tek tek sayılmış olan KDV iadesinde aranacak belgelerden herhangi birinin verilmemiş olması,
• Beyannameye yazılmış olması ve ilgili tüm belgelerin verilmiş (hatta YMM raporu ibraz edilmiş) olmasına rağmen 31 Aralık 2021 tarihine kadar iade alacak tutarının tamamını kapsayan bir standart iade talep dilekçesinin verilmemiş olması
durumlarında iade talebinde bulunulmamış olduğunun kabulü ile iade hakkı kaybedilecektir.YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön