Yevmiye Defteri Kapanış Onayı - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Yevmiye Defteri Kapanış Onayı

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: defteronaynotertasdikberatelektronikkanun
 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari Defterler başlıklı 5. kısmında düzenlenen defter tutma yükümlülüğüne göre ilgili mevzuatın 64. maddesinin 3. fıkrasında; “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır” ifadesi yer almaktadır.

 
Dolayısıyla, gerçek ve tüzel kişiler tarafından tutulan 2016 yılına ait yevmiye defteri kapanış onaylarının en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu zorunluluk yevmiye defterini fizikî ortamda tutan mükellefler içindir.

 
 
Yevmiye defterini elektronik ortamda tutan mükellefler için notere kapanış onayı yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. E-defter tutan mükellefler; Yevmiye defteri ve Defteri Kebir dışında, tutmak  zorunda oldukları diğer defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer.

 
Kapanış onayını yaptırmayan mükelleflere, TTK’ nun 562/1-c maddesi gereği idarî para cezası  öngörülmektedir ve bu ceza her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 2017 yılı için yasal yaptırım ise 5.408,00 TL idari para cezası olup, ayrıca kapanış tasdiki olmayan defterlerin ticari davalarda delil olma niteliği de ortadan kalkmaktadır.
 
 
 

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön