Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS-I veya YYS-II statüsü) - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS-I veya YYS-II statüsü)

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: YYSIYYSIIYetkilendirilmişYükümlüStatüsüihracatçı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahiplerine, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, YYS-I statüsü verilir:
a) İmalatçı olmalı,
b) YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içerisinde asgari 5 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmalı,
c) YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içerisinde ortalama olarak en az 50 işçi istihdam ediyor olmalı veya YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içerisinde asgari 10 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmalıdır.
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ek olarak YYS-II statüsü verilir:
a) İmalatçı olmalı,
b) YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içerisinde asgari 1 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmalı,
c) YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az 30 işçi istihdam ediyor olmalı veya YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içerisinde asgari 5 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmalıdır.
YYS-I veya YYS-II statüsünden yararlanmak için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:
1) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İl Müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu.
2) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanmış firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu.
3) Grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor.
4) Kısmen veya tamamen dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracatlarda, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl veya başvurunun yapıldığı takvim yılından bir önceki takvim yılı için düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu.
5) Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden YYS-I veya YYS-II statüsüne ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön