Yenilenen KDV İade Sistemi - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Yenilenen KDV İade Sistemi

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDViadetebliğKODözelgenel

Yenilenen KDV İade Sistemi

Katma Değer Vergisi konusunda bugüne kadar yayınlanmış 123 genel tebliği yürürlükten kaldırarak tek bir tebliğ haline getiren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.


Tebliğ ile getirilen iki önemli yenilik
aşağıda belirtilmiştir:

İndirimli teminat uygulaması
:
Daha önce sadece imalat veya ihracat yapan mükellefler açısından uygulanan indirimli teminat ile KDV iadesi uygulaması
, bundan sonra diğer iadelerde de tebliğdeki şartları taşıyan mükellefler bakımından uygulanabilecektir. Bu kapsama giren tüm mükellefler iadelerini yüzde 8’lik teminatla alabilecekler. İndirimli teminat uygulaması dış ticaret sermaye şirketleri (DTŞ) ve sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ) açısından yüzde 4 olarak uygulanmaktadır.

Genel esaslara geçme şartları
:
Özellikle yerlerinde bulunamama gibi nedenlerle sahte belge düzenleyicisi veya kullanıcısı olduğu varsayılanlardan mal alanların da sahte belge kullanıcısı durumuna düşmeleri söz konusuydu. Öteden beri normal ticari faaliyetine devam eden bir mükellef işlerinin iyi gitmemesi vs. nedenlerle işyerini fiilen kapatıyor ama faaliyetine devam edebilme ümidiyle bu durumunu vergi dairesine bildirmiyordu. Bu dönemlerde vergiye ilişkin ödevlerini de yerine getirmiyor, vergi dairesince yapılan yoklamada da yerinde bulunmadığı tespit edildiğinde KOD listesine alınabiliyordu.
Ayrıca, öteden beri düzgün çalışan mükellef bir süre sonra gerçekten adresini terk edip sahte fatura düzenleme yolunu seçebiliyordu. Her iki durumda da bunlardan mal almış mükellefler sahte belge kullanıcısı durumuna gelebiliyordu. Böylece  KOD sistemi ile gerçekte sahte belge kullanımıyla bir alakası olmayan büyük çaplı mükellefler, gerçekten yapmış oldukları alımlar nedeniyle sahte belge kullanıcısı durumuna düşebiliyorlardı. Yapılan tebliğ düzenlemesi ile hem bu durumdaki mükelleflere otomatik olarak KOD sisteminden çıkma imkanı sağlanıyor hem de mükelleflerin yapmış oldukları alımlarının gerçek olduğunu ispat için ödemenin belgelenmesi dışında, taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgelerle de işlemin gerçekliğini ispat edebilme imkanı getiriliyor.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön