Yeniden Değerleme Oranı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Yeniden Değerleme Oranı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: oran

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve
Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content