Yeniden değerleme oranı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Yeniden değerleme oranı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: yenidendeğerlemeoranvergi

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.

Yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content