Yeni Vergi Affı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Yeni Vergi Affı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: afvergiyenidenyapılandırma

Yeni Vergi affına dair kanun teklifini incelediğimizde aşağıdaki sonuçları elde etmek mümkündür.
1. Çok geniş kapsamlı bir vergi affı sözkonusu olacaktır.
2. 30 Nisan 2014 tarihine kadar olan tüm vergi borçları kapsama dahil olacaktır.
3. Dava açılmış vergi borçları da aftan yararlanabilecektir.
4. Aftan yararlanıldığında vergi cezaları silinmektedir.
5. Vergi aslı ise TEFE/ÜFE aylık değişim oranları ile faizlendirilip, taksit sayısına göre ayarlanacak katsayılarla belirlenecek tutarda ödenecektir.
6. Şirketlerdeki kasa fazlaları ve ortaklardan olan fiktif alacaklar %3 oranında vergilendirilmek suretiyle affedilmektedir.
7. SSG borçları benzer koşullarda affedilmektedir.

Kanun teklifi henüz yasalaşmamış ve ilgili idari birimlerce uygulamaya biçim verilmemiştir. Bu işlemler tamamlandığında, bu konudaki inceleme notlarımız burada yer alacaktır.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content