Yeni Vergi Affı - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Yeni Vergi Affı

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: afvergiyenidenyapılandırma

Yeni Vergi affına dair kanun teklifini incelediğimizde aşağıdaki sonuçları elde etmek mümkündür.
1. Çok geniş kapsamlı bir vergi affı sözkonusu olacaktır.
2. 30 Nisan 2014 tarihine kadar olan tüm vergi borçları kapsama dahil olacaktır.
3. Dava açılmış vergi borçları da aftan yararlanabilecektir.
4. Aftan yararlanıldığında vergi cezaları silinmektedir.
5. Vergi aslı ise TEFE/ÜFE aylık değişim oranları ile faizlendirilip, taksit sayısına göre ayarlanacak katsayılarla belirlenecek tutarda ödenecektir.
6. Şirketlerdeki kasa fazlaları ve ortaklardan olan fiktif alacaklar %3 oranında vergilendirilmek suretiyle affedilmektedir.
7. SSG borçları benzer koşullarda affedilmektedir.

Kanun teklifi henüz yasalaşmamış ve ilgili idari birimlerce uygulamaya biçim verilmemiştir. Bu işlemler tamamlandığında, bu konudaki inceleme notlarımız burada yer alacaktır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön