Yeni Risk Değerlendirme Rehberleri - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Yeni Risk Değerlendirme Rehberleri

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in SGK ·
Tags: rehbergüvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tarafından Yeni Risk Değerlendirme Rehberleri:
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Tekstil Ürünleri İmalatına, Konaklama Hizmetlerine, Deri ve Tabaklama İşlerine, Boya İşlerine, Basım Sanayii ve Matbaalara, Bakkal/Market/ Süpermarketlere ilişkin Risk Değerlendirme Rehberleri yayımlanmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, risk değerlendirmesi; “
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları” şeklinde tanımlanmış olup, işverenler tarafından, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması ve/veya yaptırılması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü daha önce kuaförler, apartmanlar, ofisler, çağrı merkezleri, diş klinik ve muayenehaneleri, kasaplar, kuru temizlemeciler, mutfak, lokanta ve pastaneler için risk değerlendirme rehberleri yayımlamıştı.

İlgili Rehberlerin metinlerine bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content