Yeni Nesil Yazar Kasa - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Yeni Nesil Yazar Kasa

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: POSyazarkasa
2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:
- 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,
- 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,
- 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,
- 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,
itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Bakanlığınca)
onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content