YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA GEÇİŞTE SON TARİH 01.01.2016 - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA GEÇİŞTE SON TARİH 01.01.2016

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: YazarKasaÖKCPOS
Yasal altyapısı, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 69 ve 70 nolu Genel Tebliği ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 426 ve 427 seri nolu genel tebliğleri oluşan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar; dar anlamda faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara hizmet veren mükelleflere 01.10.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Hali hazırda kullanılmakta olan önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. Mali hafızası dolanlar, hemen yeni nesil cihaza geçmek zorunda kalacaklardır. Tüm mükellefler için Yeni nesil ödeme kaydedici Cihazlara geçiş tarihi 01.01.2016’dır. Bu cihazla, hem fiş kesebilecek hem de tahsilat yapabileceklerdir. Fişler ile banka POS harcama belgesinin işyeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC’nin yazıcısından basılabilecektir.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content