Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KKDFithalatkesinti

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi bulunmaktadır.   
          Ayrıca, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici üçüncü maddesinin (a) fıkrasında, Bakanlar Kurulu, bu fona ilişkin kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye veya kesinti oranlarını tamamen kaldırmaya yetkili kılınmıştır.  
          4684 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden yayımlanan bu Kararnameyle, Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.   
          Bu düzenleme ile üretim maliyetlerinin azaltılması suretiyle ekonomik büyümeye katkıda bulunulması ve ilave istihdam yaratılması amaçlanmıştır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön