Yabancı uyrukluların çalışma izni - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Yabancı uyrukluların çalışma izni

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde İş Hukuku ·
Tags: yabancıişçitezkereçalışmaizni
Yabancı uyrukluların çalışma izni almadan işyerlerinde çalışması ve çalıştırılmaları yasaktır.

Yabancı uyruklu kişi ve işveren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan izin almadan işyerinde çalıştırılamaz. Yabancı uyruklu kişilerin ve işverenlerin 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu hükümlerine uymaları gerekmektedir.

Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu işçi çalıştırdığı tespit edilen işverene uygulanacak idari para cezası 2019 yılı için 8.821,00 TL’dir. Bu şekilde çalışan işçiye de 3.527,00 TL idari para cezası uygulanır.

Çalışma izni olmadan bağımsız olarak kendi işini yapan, yani kendi işinin patronu olan yabancı uyruklu kişiye kesilecek idari para cezası tutarı ise 2019 yılı için 7.057,00 TL’dir. Ayrıca yukarıdaki fiillerin tekrarı halinde, idari para cezaları iki kat olarak uygulanacaktır.

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen kaçak yabancı işçiler sınır dışı edilmektedir. Sınır dışı edilen yabancı işçinin ve varsa eş ve çocuklarının konaklama, sağlık ve ülkelerine dönmek için seyahat giderleri de işvereninden ayrıca tahsil edilmektedir.

Yukarıdaki idari para cezaların dışında işverene SGK tarafından sigortasız işçi çalıştırmaya ilişkin ceza uygulanacağı unutulmamalıdır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön