Vergiye Uyumluluk - Bültenlerimiz - Eser Sevinç

Eser Sevinç
Eski Maliye Başmüfettişi
Eser Sevinç
Eser Sevinç Eski Maliye Başmüfettişi
İçeriğe git

Vergiye Uyumluluk

Eser Sevinç
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergifaizbeyannametahakkuködeme
Vergiye Uyumluluk
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere vergisini zamanında ödeyenlere gelir ve kurumlar vergisinde indirim uygulaması yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Vergiye uyumlu mükelleflerin (finans, bankacılık, sigorta ve emeklilik şirketleri hariç) yıllık vergileri üzerinden hesaplanan vergilerinin % 5’i, bir milyon liradan fazla olmamak üzere, ödenecek vergilerinden mahsup edilecektir. Yani, bu tür mükellefler, vergiye uyum şartlarını taşımayanlara göre %5 daha az vergi ödeyeceklerdir.
Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili için de özel bir düzenleme yapılmıştır: Vergiye uyumlu mükelleflere ait olup tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamında vadesi bir yılı geçmemiş olan vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak şartıyla Maliye Bakanlığı’nca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil edilebilecektir.
Faiz oranı bugün itibariyle %1, teminat tutarı ise 500 bin liraya kadar teminatsız, 500 bini aşan alacaklarda ise aşan kısım için alacağın %25’idir.
Ancak, bu uygulamalardan yaralanabilmek için, "uyumlu mükellef" kategorisinde olmak gerekmektedir.
Yani, özetle:
·        Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunmalı,
·        İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannameleri kanuni süresinde verilmiş olmalı,
·        Yukarıda belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmamalı,
·        İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borç olmamalıdır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2021 YMM.Net
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:55 34398
SARIYER/ İstanbul
ABOUT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Phasellus a sagittis massa.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
İçeriğe dön