Vergi resim harç istisnası belgelerinin sürelerinde değişiklik - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Vergi resim harç istisnası belgelerinin sürelerinde değişiklik

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: Teşvikihracatsüredöviz
28 Haziran 2016 tarihli RG’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/4) uyarınca, vergi resim harç istisnası belgelerinin azami süresi 18 (onsekiz) aydan 24 (yirmidört) aya çıkarılmıştır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön