Vergi resim harç istisnası belgelerinin sürelerinde değişiklik - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Vergi resim harç istisnası belgelerinin sürelerinde değişiklik

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: Teşvikihracatsüredöviz
28 Haziran 2016 tarihli RG’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/4) uyarınca, vergi resim harç istisnası belgelerinin azami süresi 18 (onsekiz) aydan 24 (yirmidört) aya çıkarılmıştır.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content