Vergi resim harç istisnası belgelerinin sürelerinde değişiklik - Bültenlerimiz - Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Vergi resim harç istisnası belgelerinin sürelerinde değişiklik

Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: Teşvikihracatsüredöviz
28 Haziran 2016 tarihli RG’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/4) uyarınca, vergi resim harç istisnası belgelerinin azami süresi 18 (onsekiz) aydan 24 (yirmidört) aya çıkarılmıştır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2018 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
İçeriğe dön