Vergi Levhası Alma Zorunluluğu - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Vergi Levhası Alma Zorunluluğu

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: vergilevhası
Vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış, vergi levhasını şirketlerin alma zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olan mükelleflerin vergi levhalarını, 31 Mayıs günü sonuna kadar yazıcılarına yazdırmaları gerekmektedir.
Yazdırılan vergi levhaları iş yerlerinin;
  • Merkezlerinde,
  • Şubelerinde,
  • Satış mağazalarında,
  • Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
  • Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)
yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere hazır bulundurulacaktır.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content