Vergi affında son gün 25 Kasım! - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Vergi affında son gün 25 Kasım!

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergiaffıtrafikcezasıvergiveprimborcuidariparacezalarıöğrenimveharçkredilerivergicezalarıaskerlikseçimnüfuskarayolugeçişücretiveRTÜKidariparacezalarıgümrükvergilerisigortaprimleriişsizliksigortasıprimisosyalgüvenlikdestekprimi
Vergi affında (bazı alacakların yapılandırılmasında) başvuru için 5 gün kaldı: Fırsatı kaçırmamak için başvuruların 25 Kasım'a, ilk taksit veya peşin ödemelerin ise 30 Kasım'a kadar yapılması gerekmekte.

19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" ile mükellefleri ilgilendiren trafik cezası, vergi ve prim borcu, idari para cezaları, öğrenim ve harç kredileri, vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim borçları gibi birçok borç ile bunların her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezalarının yeniden yapılandırılıyor.

Kanundan yararlanmak için son başvuru süresi, 31 Ekim 2016 olarak belirlenmiş, ancak bu süre 25 Kasım 2016'ya kadar uzamıştır. Trafik cezası, vergi ve prim borcu, idari para cezası, öğrenim ve harç kredileri ve daha birçok alanda kamuya borcu olanlar, fırsatı kaçırmamak için başvurularını 25 Kasım'a kadar yapmalı. Diğer bir önemli nokta da ilk taksit veya peşin ödemelerin 30 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Aksi halde, kanunun getirdiği ve başvuru yaparak elde ettikleri tüm haklar kaybolur.

Başvurular vergi dairesine giderek veya Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden online olarak yapılabilir: Başvuru sırasında peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edebilir. İmkanı olanlara, yapılandırdıkları borçları peşin ödemeleri tavsiye edilir. Çünkü peşin ödeme, taksitli ödemeye göre ekstra imkan sağlıyor: Borç, neredeyse ana paraya kadar düşüyor.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler ise yapılandırdıkları tutarları 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile de ödeyebilir. Taksitler, iki ayda bir ödenecek. Kanunun getirdiği fırsatları kaybetmemek için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
1453 Maslak Mah.
T4a Bl. No:73
Maslak Sarıyer İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön