Vergi Affında Geçmiş Yıllar Zararının Yarısı Gider Sayılır - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

Vergi Affında Geçmiş Yıllar Zararının Yarısı Gider Sayılır

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergiaffımatrahartırımı
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı imkanı getirilmiştir: Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50'si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. Yani, mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir.

Matrah artırımında bulunulan ilgili yıla ait geçmiş yıl zararı varsa, bu zararın sadece yarısı 3.dönem geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Birinci ve/veya ikinci dönem geçici vergi beyannamesinde beyan edilen ve indirim konusu yapılan geçmiş yıl zararının sadece yarısı b kez üçüncü dönem geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılacak. Ancak, mükelleflerin 2016 yılına ilişkin olarak önceki geçici vergi dönemlerinde vermiş oldukları geçici vergi beyannamelerinde, matrah artırımında bulundukları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının tamamının mahsup edilmiş olması hâlinde, 2016 yılı geçici vergi beyannamelerini düzeltmelerine gerek bulunmamaktadır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön