Vergi Affı Yasalaştı. - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Vergi Affı Yasalaştı.

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: vergiaffıcezavergimatrah
6736 Sayılı Kanun için tıklayınız.
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6736 sayılı Kanun’da; vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemesine ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content