Vergi Affı Çıkıyor - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Vergi Affı Çıkıyor

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: vergivergiaffı
Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 22 Temmuz 2016 tarihindeTBMM Başkanlığına sunuldu.
Söz konusu Kanun Teklifi ile;
1- Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi,
2- İhtilafların sulh yoluyla sonuçlandırılması,
3- Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,
4- İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,
amaçlanmaktadır.
Ayrıca Kanun Teklifi'nde bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler ile matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
http://www.ymm.net/pdf/BazıAlacaklarKanunTeklifi-TEK.pdf adresinden Kanun Teklifine ulaşabilirsiniz.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content