Vergi Affı Çıkıyor - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

Vergi Affı Çıkıyor

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergivergiaffı
Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 22 Temmuz 2016 tarihindeTBMM Başkanlığına sunuldu.
Söz konusu Kanun Teklifi ile;
1- Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi,
2- İhtilafların sulh yoluyla sonuçlandırılması,
3- Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,
4- İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,
amaçlanmaktadır.
Ayrıca Kanun Teklifi'nde bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler ile matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
http://www.ymm.net/pdf/BazıAlacaklarKanunTeklifi-TEK.pdf adresinden Kanun Teklifine ulaşabilirsiniz.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön