Türkiye’de KDV İadesinde Hayali İhracat - Bültenlerimiz - Eser Sevinç

Eser Sevinç
Eski Maliye Başmüfettişi
Eser Sevinç
Eser Sevinç Eski Maliye Başmüfettişi
İçeriğe git

Türkiye’de KDV İadesinde Hayali İhracat

Eser Sevinç
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDVihracatGÇBkarşıtincelemeYMMKDVİaderapor
İhracatçıların günümüz koşullarında yasal mevzuat çerçevesinde yurt dışına mal sevkiyatının hayali olmasının mümkün olup olmayacağı, bu vesileyle iade edilen KDV tutarlarının yasal olup olmayacağı yazımız konusunu oluşturmaktadır.
 
 
İhracatçı Firmanın Mal Alımları
 
 
İhracatçı firmalar yurt dışına mal sevkedebilmek için ya doğrudan doğruya aldıkları malları direkt ihraç ederler ya da bu malları önce imal eder veya fason olarak imal ettirirler. Piyasadan satın alacakları her türlü mal ve hizmet kullanımı için KDV öderler. Zaten ihracatta KDV iadesinin mantığı da ihracatçı firma tarafından ödenen bu KDV tutarlarının kendisine iade edilmesini sağlamaktaır.
 
 
Mal alışları esnasında ödenen KDV tutarları bunların satıcıları tarafından devlete ödenmektedir. Devlete ödenmeyen KDV tutarları, alıcı firmaya (ihracatçıya) iade olarak ödenmez. Buradan çıkan sonuç; ihracatçı firma KDV'yi iade olarak alabilmek için, kendisine mal ve hizmet satanlarla anlaşıp önce bu KDV'yi hazineye ödemiş olması düşünülemez. Bu anlamda ihracatçı firmanın herhangi bir çıkarı bulunmaz.
 
 
İhracatçı firmanın satın aldığı mal ve hizmetlerin bünyesine giren KDV devlete ödenmedikçe, ihracat gerçekleşmiş olsa bile, bu tutarlar ihracatçıya iade edilmez.
 
 
Mal ve Hizmet Sunanların KDV’yi Devlete Ödemesi
 
 
İhracatçı firmanın satın alırken ödediği KDV tutarları, bu mal ve hizmetlerin satıcıları tarafından beyanname ile vergi dairesine beyan edilir, tahakkuk eden KDV tutarı da devlete ödenir. Satıcı tarafından KDV beyannamesinin verilmesi, ihracatçıyı KDV Kanunu’ndan kaynaklanan sorumluluktan kurtarır.
 
 
 
İade isteyen ihracarçı firmanın Yeminli Mali Müşavirleri karşıt incelemeler aracılığı ile satıcılar tarafından tahsil edilen KDV'nin hazineye intikal edip etmediğini kontrol ederler. Satıcılar tarafından KDV beyannamelerinin verilmesi ve KDV'nin tahakkuk ettirilmesi, yani satıcının kendisini devlete borçlandırması yeterlidir. 3568 sayılı Kanuna göre YMM'nin görevi beyannamenin verilip verilmediği, tahakkuk işleminin olup olmadığının araştırılmasıdır.
 
 
İhracatçı Firmanın İmalat İşleminin Denetlenmesi
 
 
İmal ettiği veya imal ettirdiği alları yurt dışına gönderen ihracatçı, gerek kendi bünyesinde gerekse fason imalatçı bünyesindeki tüm imalat prosedüründen sorumludur. Yeminli Mali Müşavirler de ihracatçı firmanın mal ve hizmet alımlarını ve bunlardan imal ettiği mamulleri denetlediği gibi, ihracatçı firmanın varsa fason imalat aşamalarını da denetler. Bu aşamada imalata giren çıkan bütün ham madde, ara madde ve mamulun kaydı envanteri kontrol edilir; varsa ihracatçı firmanın sanayi sicil belgesi ve kapasite raporlarının imalata uygunluk denetimi yapılır, çalıştırılan işçilerin imalat üzerindeki maliyet yükleri belirlenir. Tüm bu belirlemelere ilişkin imalat analizleri KDV iade raporlarında gösterilir.
 
 
İhracatçı Firmanın Malları Yurt Dışına Sevki
 
 
İhracatçı firmalar satın aldıkları malları doğrudan doğruya veya imalata tabi tutmak suretiyle yurt dışına sevkederler. İhracatçı firmaların Yeminli Mali Müşavirleri ihracatçı firmanın yurt dışına gönderdiği malların gümrük hattından çıkıp çıkmadığını sorgular. Bu amaçla gümrük idaresi ile maliye idaresi arasında kurulan ortaklaşa proje olan VEDOP projesi aracılıgı ile, YMM'ler ihraç edilen malların gerçekten gümrükte sayılığını, görüldügünü ve gümrük idaresinin onayladıkdan sonra ihraç işlemini gerçekleştirdini VEDOP projesinden GÇB'leri sorgulayarak anlayabilirler. VEDOP projesinde belirtilen GÇB'lerde yer alan beyan ve tutarların, ihraç edilen malların evsaf ve tutarlarına uygunluğunun kontrolünü yaptıkdan sonra YMM'ler, daha evvel Hazineye intikal ettirilen KDV tutarlarından bu ihracat işlemine tekabül edilen kısmı hesaplamak suretiyle iade talep edip raporlarını düzenlerler.
 
 
Dolayısıyla Türkiye’de malların alımından başlayarak yurt dışı edilmesine kadar geçen tüm süreçler yasal mevzuat ile sıkı sıkıya denetim altına alınmış olup, herhangi bir aşamada ihlallerin bulunması durumunda sistem işlemez hale gelmekte, iade prosedürü kesintiye uğramaktadır. Bu durumda da Türkiye’de hayali ihracattan kaynaklanan KDV iadesi mümkün olmamaktadır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2021 YMM.Net
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:55 34398
SARIYER/ İstanbul
ABOUT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Phasellus a sagittis massa.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
İçeriğe dön