Ticaret Unvanının Oluşturulması - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Ticaret Unvanının Oluşturulması

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: unvanticaretşirketTTKanonimlimited

TİCARET UNVANI OLUŞTURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

GERÇEK KİŞİLER :   Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı, kısaltılmaksızın yazılan ad ve soyaddan meydana gelir. Ad ve soyadı bütün harfleriyle yazılır.   Tacirin kimliği veya işletmenin genişliği ve önemi ya da malî durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir izlenim yaratmasına neden olabilecek nitelikte veya gerçeğe yahut kamu düzenine aykırı olmaması şartıyla, ticaret unvanına onu aynı sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş olan unvanlardan açıkça ayırt etmeğe yarayan ilâveler yapılabilir.   Gerçek kişiler, ticaret unvanında şirket olduğu izlenimi verecek ekler veya birden fazla hakikî şahsın adı veya soyadını kullanamazlar.   (Türk), (Türkiye), (Cumhuriyet), ve (Millî) kelimeleri, bir ticaret unvanına ancak İcra Vekilleri Heyeti karariyle konabilir (Ticaret Sicili Tüzüğü 17-18, T.Ticaret K. 43,47,48).


TÜZEL KİŞİLER: Kollektif şirketin ticaret unvanının bütün ortakların veya en az ortaklardan birinin ad ve soyadı ile şirketin kolektif olduğunu gösterecek sözleri içermesi şarttır.   Adî veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadı ile şirketin nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir. Bu şirketlerin unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması yasaktır. (T.T.K. 44).   Limited, Anonim ve Kooperatif şirketler, işletmelerinin ne işle uğraştığı gösterilmek ve diğer yasal gereklilikler yerine getirilmek şartıyla ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. Bunların unvanlarında (Limited şirket), (Anonim şirket) ve (Kooperatif) kelimelerinin bulunması şarttır. Unvanlarında hakikî bir şahsın ad veya soyadı bulunduğu takdirde, şirket nevini gösteren sözler, rumuzlue veya kısaltılmış olarak yazılamaz (T.T.K. 45).   Bir hükmi şahsın ticaret unvanına Türkiye ' nin her hangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırdedilmesi için gerekli olduğu takdirde, gerekli ilavelerin yapılması mecburidir. (T.T.K. 47)   “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Milli” kelimeleri unvanda ancak Bakanlar Kurulu’nun izni ile kullanılabilir (T.T.K. 48. Madde). ŞUBELER:   Şube unvanlarında; her şube kendi merkezinin ticaret unvanının şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. Her şubenin unvanı kendi merkezinin ticaret unvanına o merkezin şubesi olduğunu açıkça gösteren sözlerin eklenmesiyle oluşur.   Şube unvanına şubeyle ilgili eklerin yapılması mümkündür. Merkezi yurt dışında bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanının tescilinde merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun açıkça gösterilmesi zorunludur. (Ticaret Sicili Tüzüğü 53, T.T.K.50)

Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 2003/3 sayılı tebliğ).   Ticaret unvanı şirketin genişliği ve ehemmiyeti veya mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine yol açacak mahiyette veya gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır. (T.T.K.48).   Türkiye genelinde var olan ve aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin unvanlarının başına “öz” “has”, “yeni” gibi kelimeler eklenerek unvan kullanılamaz.   Eşanlamlı sektör adları aynı unvanın içerisinde kullanılamaz.   Ana sözleşmenin belirlenen “amaç ve konu” maddesinde üretim yapılacak sektörlerin unvana yansıtılması gerekmektedir.   Şirket unvanlarında çekirdek isimden sonra gelen işletme mevzuunu gösteren ilk iki ibareden herhangi birinin aynı olmaması gerekmektedir.   Görsel ve işitsel olarak üçüncü şahısları yönlendirecek aynı sektörde kullanılan bir unvanın tekrar kullanılması mümkün değildir.   Şirket unvanı münhasıran “ Dış Ticaret “ olarak düzenlenmesi halinde şirket amaç ve konusunda üretim, imalat ve sanayi’e yönelik faaliyetlere yer verilemez.   Sigorta Acenteliği, Sigorta Ekspertizliği, Özel Güvenlik Hizmetleri, Fuarcılık,Gümrük Müşavirliği, Yapı Denetim, tek başına yapılabilen işlerden olup yanında başka faaliyet konularında iştigal edilememektedir.  Kooperatif unvanları ile ilgili sorgulamalar Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü / Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.   Kooperatiflerin unvanları belirlenirken kooperatif unvanında bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemelidir. Ayrıca kooperatiflerin unvanlarında özellikle kamu kurum ve kuruluşlarını çağrıştıran ve üçüncü kişilerde yanlış bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyette veya hakikate aykırı ilavelerin yapılmaması gerekmektedir.   Kooperatiflerin ticaret unvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen unvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir.  
  
Yeni kurulacak veya unvan değişikliği yapacak olan şirketlerde unvan oluşturulurken öncelikle çekirdek unvan + 1.sektör + 2.sektör dikkate alınarak başka firmaların istenilen unvanı kullanıp kullanmadıklarına bakılarak tespit edilir.  
Çekirdek unvan: istenilen sektörden önce yazılan kelime ya da kelimelerdir. Görsel ve işitsel olarak aynı veya benzer unvan başka firmalarca kullanılıyor ise istenilen unvana onay verilmez.
Örnek 1 İstenilen unvan : Çelik (Çekirdek unvan) Tekstil (1.sektör) Gıda (2.sektör) İnşaat(3.sektör) Tarım Maden Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.  
Kayıtlardaki unvan : Çelik Gıda Pazarlama Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.  
Çelik ReklamTekstil Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.  
İstenilen unvandaki çekirdek unvan ile birinci ve ikinci sektörler, kayıtlardaki mevcut şirketler tarafından kullanılıyor olması nedeni ile onay verilmez.  
Örnek 2 İstenilen unvan : Nergiz Konfeksiyon Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.  
Kayıtlardaki unvan : Nergiz Tekstil veKonfeksiyon Ayakkabıcılık Sanayi Ticaret A.Ş. Nergiz İletişim Gıda Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.  
İstenilen unvandaki çekirdek unvan ile birinci ve ikinci sektörler, kayıtlardaki mevcut şirketler tarafından kullanılıyor olması nedeni ile onay verilmez.  
Örnek 3 İstenilen unvan : Uzay Elektronik İletişim Telekomünikasyon Reklam İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.  
Kayıtlardaki unvan : UzayElektronik Gıda Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd.Şti. Uzay Makine Elektronik Mobilya Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Uzay İletişim Telekomünikasyon Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.  
İstenilen unvandaki çekirdek unvan ile birinci ve ikinci sektörler, kayıtlardaki mevcut şirketler tarafından kullanılıyor olması nedeni ile onay verilmez.  
Örnek 4 İstenilen unvan : Dizayn 1A Yapı Mühendislik Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti  
Kayıtlardaki unvan : 1A İnşaat Nakliyat Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1A Mühendislik Organizasyon Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 1A Otomotiv Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.  
İstenilen unvandaki çekirdek unvan ile birinci ve ikinci sektörler, kayıtlardaki mevcut şirketler tarafından kullanılıyor olması nedeni ile onay verilmez.  
Örnek 5 İstenilen unvan : Seçkin Otomotiv Makine Gıda Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.  
Kayıtlardaki unvan : SeçkinOtomotiv Halıcılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Seçkin Makine Tekstil Gıda İletişim Ltd.Şti.
Seçkin Yayıncılık Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş. Seçkin Konfeksiyon Makine Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.  
İstenilen unvandaki çekirdek unvan ile birinci ve ikinci sektörler, kayıtlardaki mevcut şirketler tarafından kullanılıyor olması nedeni ile onay verilmez.  
Örnek 6 İstenilen unvan : CM Asansör Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. Kayıtlardaki unvan :CEME Asansör Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
İstenilen unvanın görsel ve işitsel olarak kayıtlardaki unvan ile benzerlik taşıması ve birinci sektörün kayıtlardaki mevcut firma tarafından kullanılıyor olması nedeni ile onay verilmez.  
Örnek 7 İstenilen unvan : SRF Organizasyon Turizm Halıcılık Konfeksiyon Ticaret Ltd.Şti.  
Kayıtlardaki unvan : S-R-F Turizm İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Ltd.Şti. S.R.F Organizasyon Medikal İçecek Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.  
İstenilen unvanın görsel ve işitsel olarak kayıtlardaki unvan ile benzerlik taşıması nedeni ile onay verilmez.  
Örnek 8 İstenilen Unvan : Yer-GökMadencilik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Kayıtlardaki unvan : Yergök Madencilik İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.  
İstenilen unvanın görsel ve işitsel olarak kayıtlardaki unvan ile benzerlik taşıması nedeni ile onay verilmez.  
Örnek 9 İstenilen unvan : World Turizm İnşaat Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.  
Şirkette yabancı uyruklu ortak yok ise istenilen unvana onay verilmez.  
Örnek 10 İstenilen unvan : Max Emlak Yatırım Danışmanlık Turizm A.Ş.  
Şirkette yabancı uyruklu ortak yok ise istenilen unvana onay verilmez.  
Örnek 11 İstenilen unvan :Özgür Sigorta Aracılık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.  
İstenilen unvanda sigorta aracılık hizmetleri sektörü olup, sigorta acenteliği konusu ile kurulacak firmalar sadece bu iş ile uğraşabileceklerinden, yanında başka faaliyet konuları ile iştigal edemezler.  
Örnek 12
İstenilen unvan : Türk Yatırım Turizm Danışmanlık A.Ş.  
İstenilen unvanda Türk kelimesi olup, (Türk), (Türkiye), (Cumhuriyet) ve (Milli) kelimeleri, bir ticaret unvanına ancak İcra Vekilleri Heyeti karariyle konabileceğinden onay verilmez.   


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön