Ticaret Sicil Numarası ve İnternet Adresi - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Ticaret Sicil Numarası ve İnternet Adresi

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in TTK ·
Tags: şirketbelgetacir

Ticari Belgelere Ticaret Sicil Numarası ve İnternet Adresi Eklenecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler zorunlu kılınmıştır.

Kanun gereği,
Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.

Bu
düzenleme 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.
Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content