Teknik İflas Nedir? - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Teknik İflas Nedir?

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: teknikiflasiflasiflaserteleme
Teknik iflas TTK nın 376. maddesinde belirtilmiş olup,  “iflas” olarak tanımlansa da gerçekten bir iflas değildir.

Şirket yönetim kurulu;
Son yıllık bilançodan sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığını belirlemesi durumunda genel kurulu toplantıya çağıracak ve uygun iyileştirici önlemleri genel kurula sunacaktır.

Son yıllık bilançoya göre sermaye ile yedek akçeler toplamının 2/3 ünün zarar sebebiyle karşılıksız kaldığını anlarsa, genel kurulu toplantıya çağıracak ve 1/3 sermaye ile yetinilmesine karar verilmesini ya da sermayenin tamamlanmasına karar vermesini isteyecektir. Aksi takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

Şirketin borca batık yani aktiflerinin, şirket borçlarını karşılayacak durumda bulunduğu şüphesi varsa, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartacak, aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteyecektir.

Yasalara göre, borca batıklığın idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler ve tasfiye memurları tarafından bildirilerek şirketin iflasının istenmemesi halinde, alacaklılardan birinin şikayeti üzerine, hapis cezası ile cezalandırılacakları belirtilmiştir


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön